ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ (Tesoro di famiglia) – Marzo 1977 Grecia