Sorrisi e Canzoni TV – Maggio 1991 Italia

Sorrisi e Canzoni TV – Maggio 1991 Italia

Onda TV Magazine TV – Ottobre 1991 Italia

Onda TV Magazine TV – Ottobre 1991 Italia

Sorrisi e Canzoni TV – Ottobre 1991 Italia

Sorrisi e Canzoni TV – Ottobre 1991 Italia

Sette , Corriere della Sera – Novembre 1991 Italia

Sette , Corriere della Sera – Novembre 1991 Italia