Sorrisi e Canzoni TV – Gennaio 1988 Italia

Sorrisi e Canzoni TV – Gennaio 1988 Italia

Domenica del Corriere – Gennaio 1988 Italia

Domenica del Corriere – Gennaio 1988 Italia

Domenica del Corriere – Maggio 1988 Italia

Domenica del Corriere – Maggio 1988 Italia

Tele Indiscreta Cataluña – Luglio 1988 Spagna

Tele Indiscreta Cataluña – Luglio 1988 Spagna

Domenica del Corriere – Ottobre 1988 Italia

Domenica del Corriere – Ottobre 1988 Italia