Sorrisi e Canzoni TV – Gennaio 1987 Italia

Sorrisi e Canzoni TV – Gennaio 1987 Italia

Domenica del Corriere – Febbraio 1987 Italia

Domenica del Corriere – Febbraio 1987 Italia

Domenica del Corriere – Maggio 1987 Italia

Domenica del Corriere – Maggio 1987 Italia

Domenica del Corriere – Dicembre 1987 Italia

Domenica del Corriere – Dicembre 1987 Italia