Sorrisi e Canzoni TV – Gennaio 1984 Italia

Sorrisi e Canzoni TV – Gennaio 1984 Italia

Sorrisi e Canzoni Tv – Settembre 1984 Italia

Sorrisi e Canzoni Tv – Settembre 1984 Italia

Radiocorriere Tv – Settembre 1984 Italia

Radiocorriere Tv – Settembre 1984 Italia

Sorrisi e Canzoni TV – Dicembre 1984 Italia

Sorrisi e Canzoni TV – Dicembre 1984 Italia