Sorrisi e Canzoni TV – Gennaio 1983 Italia

Sorrisi e Canzoni TV – Gennaio 1983 Italia

Sorrisi e Canzoni TV – Giugno  1983 Italia

Sorrisi e Canzoni TV – Giugno 1983 Italia

Sorrisi e Canzoni TV – Ottobre  1983 Italia

Sorrisi e Canzoni TV – Ottobre 1983 Italia