Sorrisi e Canzoni TV – Marzo 1981 Italia

Sorrisi e Canzoni TV – Marzo 1981 Italia

Sorrisi e Canzoni TV – Aprile 1981 Italia

Sorrisi e Canzoni TV – Aprile 1981 Italia

Domenica del Corriere – Ottobre 1981 Italia

Domenica del Corriere – Ottobre 1981 Italia

Sorrisi e CanzonI TV – Dicembre 1981 Italia

Sorrisi e CanzonI TV – Dicembre 1981 Italia