Sorrisi e Canzoni TV – Febbraio 1974 Italia

Sorrisi e Canzoni TV – Febbraio 1974 Italia

Sorrisi e Canzoni TV – Maggio 1974 Italia

Sorrisi e Canzoni TV – Maggio 1974 Italia

Sorrisi e Canzoni TV – Settembre 1974 Italia

Sorrisi e Canzoni TV – Settembre 1974 Italia

Domenica del Corriere – Settembre 1974 Italia

Domenica del Corriere – Settembre 1974 Italia

Sorrisi e Canzoni – Dicembre 1974 Italia

Sorrisi e Canzoni – Dicembre 1974 Italia