Sorrisi e Canzoni TV – Gennaio 1972 Italia

Sorrisi e Canzoni TV – Gennaio 1972 Italia

Corriere dei Ragazzi – Gennaio 1972 Italia

Corriere dei Ragazzi – Gennaio 1972 Italia

Domenica del Corriere – Marzo 1972 Italia

Domenica del Corriere – Marzo 1972 Italia

Sorrisi e Canzoni TV – Maggio 1972 Italia

Sorrisi e Canzoni TV – Maggio 1972 Italia

Domenica del Corriere – Novembre 1972 Italia

Domenica del Corriere – Novembre 1972 Italia