Sorrisi e Canzoni TV – Marzo 1970 Italia

Sorrisi e Canzoni TV – Marzo 1970 Italia

Sorrisi e Canzoni TV – Settembre 1970  Italia

Sorrisi e Canzoni TV – Settembre 1970 Italia

Sorrisi e Canzoni TV – Ottobre 1970 Italia

Sorrisi e Canzoni TV – Ottobre 1970 Italia

Domenica del CORRIERE – Ottobre 1970 Italia

Domenica del CORRIERE – Ottobre 1970 Italia

SORRISI e CANZONI TV – Ottobre 1970  Italia

SORRISI e CANZONI TV – Ottobre 1970 Italia